Algemene voorwaarden

Bij schoenen en accessoires New Generation Shoes willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in New Generation Shoes stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Definities 
1.1. Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 
1.2. Onder New Generation Shoes wordt verstaan: New Generation Shoes Bvba, Hoornzeelstraat 60 te 3080 Tervuren, BE 0420.486.585 , zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden. 
1.3. Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van New Generation Shoes een overeenkomst met haar aan te gaan. 
1.4. Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van New Generation Shoes. 
1.5. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door New Generation Shoes van een bestelling. 
1.6. Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en New Generation Shoes betrekking hebben. 
1.7. Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens New Generation Shoes feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper. 

Toepasselijkheid 
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij New Generation Shoes hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van New Generation Shoes zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
3.4. Tijdens de soldenperiode is het mogelijk dat er in de winkel extra afprijzingen zijn die niet op de site worden getoond.
3.5. er is geen online klantenkaart, ipv hiervan zijn de verzendingskosten gratis binnen België
Bestellingen 
3.6. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 
3.7. New Generation Shoes accepteert geen bestellingen:
van personen onder de 18 jaar;
indien New Generation Shoes de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.8. New Generation Shoes is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 
3.9. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien New Generation Shoes bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt New Generation Shoes dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 
3.10. Bij bestellingen uit andere landen dan eu-landen dient contact opgenomen te worden via volgend mailadres info@new-generation-shoes.be of 0032 2 731 66 61
3.11. Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
3.12. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
3.13. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via info@new-generation-shoes.be of 0032 2 731 66 61.
3.14. New Generation Shoes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.
3.15. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
3.16. New Generation Shoes is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
3.17. Wij hebben een professionele fotostudio waar we van elk artikel een foto maken. De kleur die op het scherm van uw computer getoond wordt, kan verschillen vertonen met de werkelijke kleur van het artikel. Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat u als klant voldoende informatie krijgt.
3.18. Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.
3.19. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.
3.20. We staan geen enkel overname, gebruik of kopie van teksten, foto’s van onze site www.New-Generation-Shoes.be toe. Ook kan enkel een link met onze site bekomen worden via een schriftelijke overeenkomst. 
Overeenkomst 
3.21. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door New Generation Shoes per e-mail is bevestigd. 
New Generation Shoes en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van New Generation Shoes gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Prijzen en kosten 
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 
4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.3. New Generation Shoes behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 
- Voor België: gratis
Voor Nederland en Luxenburg: 10,00 euro
Voor alle andere Eu landen: 15,00 euro
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op New Generation Shoes. 
4.6. De in artikel Error: Reference source not found genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

Betaling 
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. New Generation Shoes behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 
Creditcard 
5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u New Generation Shoes het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 
5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. New Generation Shoes schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 

Levering 
6.1. New Generation Shoes levert de gekochte producten zo snel mogelijk(binnen de 3 werkdagen) – en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal New Generation Shoes u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. New Generation Shoes heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. 
6.3. De onlinebestelling kan geannuleerd worden als het door u bestelde product op hetzelfde moment in de fysieke winkel verkocht is. Wij zorgen voor een terugbetaling, ten laatste binnen de 14 dagen.
6.4. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

Eigendom goederen 
7.1. New Generation Shoes houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan New Generation Shoes verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Retourzending 
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.
8.2. De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
•schoenen, lederwaren en accessoires die beschadiging vertonen
•schoenen zonder oorspronkelijke verpakking
•schoenen, lederwaren en accessoires waarvan toebehoren zoals veters, zolen, hieltjes, extra zakjes,… ontbreken
•lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd.
•gesoldeerde artikelen worden niet teruggenomen
8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: New Generation Shoes Bvba, Hoornzeelstraat 60, 3080 Tervuren, BELGIE
Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. New Generation Shoes kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.
8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

Onjuiste levering 
9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij New Generation Shoes. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

Diversen 
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met New Generation Shoes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door New Generation Shoes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.2. New Generation Shoes behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
10.3. Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).
10.5. U kan ons steeds bereiken voor verdere info op info@new-generation-shoes.be of 0032 2 731 66 61

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x